Základní škola a mateřská škola Rohozná

Vítejte,


na oficiálních internetových stránkách Základní školy a mateřské školy v Rohozné, v nevelké obci v okrese Svitavy.


Název školy: Základní škola a mateřská škola Rohozná
Adresa: 569 72  Rohozná 240
Kontakt: tel.: 461 595 015, 731 509 947


Naši školu navštěvují děti od 1. do 5. ročníku. Je organizována jako málotřídní – ve školním roce 2014/2015 je jednotřídní.


Vyučujeme podle vlastního vzdělávacího programu „Radostné učení“, jehož nejdůležitějším úkolem je naučit děti základním vědomostem a dovednostem, poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti a uplatňovat je při řešení školních i reálných situací. Dbáme na vytváření dobrých vztahů mezi žáky, na vzájemnou spolupráci a pomoc při učení i mimo školu. Úvodní část vzdělávacího programu najdete v odkazu Vzdělávací program.


Součástí školy je školní družina. Do družiny mohou chodit děti denně nebo se mohou přihlásit pouze na některé dny v týdnu. Provoz družiny je od 11.40h do 15:15h, v pátek pouze do 12.45h.


Součástí školy je mateřská škola, která sídlí ve společné budově se základní školou. Je jednotřídní, navštěvují ji děti ve věku od tří do šesti let. Kapacita mateřské školy je 25 dětí.